Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Vyrábané na zariadeniach z produkcie spoločnosti SIRCONTEC a podľa jej postupov patria do skupiny pórobetónov s prirodzeným tuhnutím (bez potreby autoklávovania).
Delia sa na dva základné druhy. Ľahký betón vyrábaný na báze technickej peny - Penobetón a vyrábaný na báze polystyrénových častíc - Polystyrénbetón. V stavebnej praxi sa tiež používa Perlitbetón.

Z pohľadu technicko-fyzikálnych vlastností, ako sú pevnosť v tlaku, tepelná vodivosť, nasiakavosť, horľavosť, mrazuvzdornosť, sú oba druhy pri rovnakej objemovej hmotnosti plne porovnateľné.
Z pohľadu technologických vlastností má každý druh svoje prednosti, ktoré v konečnom dôsledku určujú ich použitie - vyplnenie dutín na stavbe alebo v podzemí, vyrovnanie podkladu, ľahká spádová vrstva plochej strechy a pod.

Penobetón
 (PBG) SIRCONTEC sa spravidla vyrába ako tekutina dokonale vypĺňajúca akúkoľvek nerovnosť, umožňujúca viazané – stabilné vyrovnanie a  spracovanie ako pri samonivelačných poteroch.

Polystyrénbetón (PsB) SIRCONTEC sa spravidla vyrába ako hustá kaša umožňujúca vytvárať spádové vrstvy plochých striech.

SIRCONTEC sa špecializuje na ľahké betóny s objemovou hmotnosťou do 800 kg/m3 s pevnosťou v tlaku do 2 MPa po 28 dňoch.

Z hľadiska preukazovania zhody sa pre ľahké betóny (LB) SIRCONTEC používa systém IV, tj. preukazná skúška, ktorou aplikačná firma preukazuje zhodu vlastností vyrobeného ľahkého betónu SIRCONTEC s vlastnosťami uvedenými na príslušnom Technickom liste. Pri preukaznej skúške sa meria hodnota objemovej hmotnosti a pevnosť v tlaku.
 
Ilustračné foto z aplikácií Ľahkých betónov SIRCONTEC si môžte prezrieť vo Fotogalérii.

Informácie ohľadne unikátneho zariadenia na výrobu a dopravu ľahkých betónov nájdete tu.


Konkrétne technické informácie o Ľahkých betónov SIRCONTEC nájdete nižšie v príslušných technických listoch.
 
Informácie o penobetónoch nájdete v sekcii Penobetóny PBG a o polystyrénbetónoch sa dočítate v sekcii Polystyrénbetóny PsB.

Dokumenty k stiahnutiu:


Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_SIRCONTEC_SK.pdf
TL_110_Podm_vyr.pdf
TL_111_Dop_vybav.pdf
TL_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
TL_135_PBG_50-60 Strechy.pdf
TL_137_PBG_25-60 Podlahy.pdf
TL_145_PBG_20-55 Geotechnicke Ap.pdf
TL_147_PBG_50-50X Priemyselne Podlahy.pdf
TL_Uvod.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010