Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


Ľahké betóny SIRCONTEC nachádzajú v súčasnosti uplatnenie hlavne vo vodorovných stavebných konštrukciách. Používajú sa na zhotovovanie vyrovnávacích vrstiev podláh a spádových vrstiev plochých striech.
V oboch oblastiach použitia plnia ľahké betóny SIRCONTEC funkciu výplňovej hmoty a nie sú deklarované ako prvky konštrukčné.

V podlahách i strechách je možné ľahké betóny SIRCONTEC kombinovať s tepelnými izolantmi. SIRCONTEC doporučuje použitie doskového polystyrénu pre jeho nižšiu nasiakavosť oproti doskám z minerálneho vlákna.

Konštrukcie podláh a striech obsahujúce Ľahké betóny SIRCONTEC boli preverené praxou aj na tých najnáročnejších stavbách a najstaršie aplikácie majú za sebou viac ako 15 rokov.


Ľahké betóny SIRCONTEC nachádzajú uplatnenie aj pri konštrukciách ľahkých stropov, v ktorých sa kombinujú trapézové plechy ako nosný prvok, vyrovnaný napr. PBG-50 s aplikáciou následných vrstiev ako u klasickej podlahy občianskej stavby.

Iné stavebné konštrukcie:

 

výplne dutín / rúr

izolovanie potrubí

zakladanie budov

výroba prefabrikátov

výroba panelov

Dokumenty k stiahnutiu:


1_Akustické_podlahy.pdf
1_Akustické_podlahy.ppsx
1_Akustické_podlahy_CZ.pps
1_Akustické_podlahy_CZ_Print.pdf
2_Konštrukcie_podláh.pdf
2_Konštrukcie_podláh.ppsx
CMS system RoskaSoft © 2005-2010