Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST

Polystyrénbetón je podobne ako penobetón známy už dlhšiu dobu. Vyrába sa ako hustá kašovitá zmes, ktorá dokáže držať požadovaný tvar.

Hlavnou oblasťou použitia je zhotovovanie spádových vrstiev striech, prípadne vyrovnávacích vrstiev šikmých striech so sklonom neprevyšujúcim 15° opatrených krytinou s trapézovým alebo vlnitým prierezom.
Vzhľadom na nízku objemovú hmotnosť polystyrénbetónu nie je spravidla potrebné pri rekonštrukcii plochej strechy strhávať jestvujúce vrstvy.
Pri zhotovovaní spádových vrstiev plochých striech je vhodné polystyrénbetón kombinovať s doskovým polystyrénom čím sa dosahuje zníženie plošnej záťaže strešnej dosky a zvýšenie tepelného odporu celej strešnej konštrukcie.

Polystyrénbetón vyrábaný a dopravovaný pomocou strojov SIRCONTEC je vhodné na stavbe aplikovať v rozsahu teplôt od +5 do 30°C. Pri teplotách nad 25°C je vhodné povrch vlhčiť alebo ošetriť prípravkom zo sortimentu SIRCONTEC.


Zariadeniami Sircontec je čerpateľný do výšky aj viac ako 60 m.

 

Na výrobu polystyrénbetónu SIRCONTEC je možné použiť aj polystyrénový recyklát (drť) s veľkosťou zrna do 5 mm. Použitie periel EPS je zriedkavejšie s ohľadom na ich cenu.

PsB vyrábané a dopravované pomocou strojov Sircontec je možné aplikovať v hrúbkach do 1000 mm v jednej vrstve.

Vo vrstve PsB sa môžu po vytvrdnutí objaviť zmršťovacie trhliny, ktoré vzhľadom na jeho funkciu v konštrukcii nie sú jeho vadou.

 

 

Použitie typov polystyrénbetónov SIRCONTEC PsB podľa teploty atmosféry a konštrukcie v mieste aplikácie a schopnosti tvoriť sklon:

PsB 40 patrí k často používaným polystyrénbetónom hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu. SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie výplňových vrstiev rôznych dutín a podkladných spádových vrstiev v období kedy sa teploty okolia a podkladu pohybujú nad +15°C.
Oproti modifikácii PsB 50 má pomalší nábeh tuhnutia čo sa prejavuje tým, že montáž následných vrstiev je možná po max 72 hod od naliatia.

 

PsB 50 je často používaným polystyrénbetónom hlavne pre jeho veľmi priaznivý pomer cena/užitné vlastnosti. SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie spádových vrstiev plochých striech pod vrstvy voľne položené kotvené priťažením zhora. 
Minimálna hrúbka PsB 50 nad vrstvou doskového polystyrénu by nemala klesnúť pod 100 mm a mala by byť vystužená sieťou KARI.
Oproti modifikácii PsB 40 má rýchlejší nábeh tuhnutia, a pochôdznú pevnosť nadobúda už po 36 hod od naliatia.
Do PsB 50sa nedoporučuje umiestňovať mechanické kotvy povlakovej krytiny.

PsB 60 patrí k často používaným polystyrénbetónom. SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie spádových vrstiev plochých striech určených na priame natavovanie povlakovej krytiny. Je vhodné kombinovať PsB 40 ako podklad  pod vrchnou vrstvou s PsB 60, prípadne nahradiť podkladnú vrstvu PsB 40 doskovým polystyrénom. Minimálna hrúbka PsB 60 nad vrstvou doskového polystyrénu by nemala klesnúť pod 100 mm a mala by byť vystužená sieťou KARI.
Oproti modifikácii PsB 50 má rýchlejší nábeh tuhnutia čo sa prejavuje tým, že opatrne chodiť po povrchu je možné už po 24 hod od naliatia.

Do PsB 60sa nedoporučuje umiestňovať mechanické kotvy povlakovej krytiny.

Penetráciu pod asfaltové hydroizolačné pásy je možné naniesť priamo na vyschnutý povrch PsB 60 a následne hydroizolačné pásy natavovať.


SIRCONTEC doporučuje pri natavovaní podkladného asfaltového pásu vytvoriť mikroventilačnú štrbinu s prepojením na atmosféru a po natavení vrchného pásu tento priťažiť.

 

 

 

Tabuľka použitia modifikácii PsB:

PsB
40
50
60
Teplota použitia
°C
nad +15
nad +8
nad +5
Pochôdznosť pri 20°C
hod
max. 72
max. 36
max. 24
Min. / max. aplikačná hrúbka materilálu PsB
mm
60/1000
55/1000
50/1000
Schopnosť tvoriť sklon do
%
2
5
10
Výšková dostupnosť čerpadlami SIRCONTEC
m
80

Hodnoty pevnosti v tlaku a dobu nadobudnutia pochôdznej pevnosti sú dosahované pri teplote podkladu a atmosféry 20°C. Nižšia teplota môže spôsobiť predĺženie tejto doby a pomalší nábeh konečnej pevnosti.

 

Technické údaje najviac používaných polystyrénbetónov SIRCONTEC PsB:

PsB
40
50
60
Objemová hmotnosť po 28 dňoch
kg/m3
380 - 450
450 - 550
550 - 650
Prirodzená vlhkosť (% hmotnostné)
%
8 – 12
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch / 20°C
MPa
0,5
0,8
1,1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti suchého materiálu λ
W/mK
od 0,10
od 0,12
od 0,14
Horľavosť
trieda
B1 – ťažko horľavé

Technické údaje platia pre PsB vyrobené z cementu triedy CEM II 32,5R.

Pri aplikácii povlakových krytín na vrstvu PsB je potrebné zohľadniť požiadavky stavebnej fyziky strešného plášťa.

 

Ilustračné foto na tému polystyrénbetón si môžete prezrieť vo Fotogalérii.

Informácie ohľadne zariadenia na výrobu a dopravu ľahkých betónov nájdete tu.

Podrobnejšie technické informácie o modifikáciách polystyrénbetónoch SIRCONTEC nájdete v TL č. 125 alebo v sekcii Na stiahnutie.

Všeobecné informácie o ľahkých betónoch nájdete tu.

 

Dokumenty k stiahnutiu:


Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_Polystyrenbeton_SK.pdf
TL_110_Podm_vyr.pdf
TL_111_Dop_vybav.pdf
TL_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010