Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST

Skladby podláh pre občianske stavby, ktoré pred niekoľkými rokmi spoločnosť SIRCONTEC priniesla nachádzajú široké uplatnenie na mnohých stavbách včítane veľkých polyfunkčných a bytových domov. V týchto skladbách sa využíva na zhotovenie vyrovnávacej vrstvy penobetón PBG so samonivelačným spracovaním

  

Hlavným prínosom takto zhotovenej vyrovnávacej vrstvy je výrazné skrátenie doby jej realizácie oproti klasickým postupom využívajúcich doskové materiály (polystyrén alebo dosky z minerálneho vlákna) spojené väčšinou so znížením  finančných nárokov na jej obstaranie.

Oproti použitiu polystyrénu alebo dosiek z minerálnych vlákien, vyrovnávacia vrstvapenobetónu PBG je viazaná, stabilná a zabraňuje vzniku akustických a tepelných mostov.

Nezanedbateľnou výhodou vyrovnávacej vrstvy z penobetónu PBG je vytvorenie roviny, ktorá výrazne zjednodušuje a zrýchľuje aplikáciu ďalších vrstiev. To prináša konštantnú hrúbku roznášacej vrstvy - poteru po celej ploche miestnosti, ktorá významne zlepšuje ekonomiku a prispieva k minimalizácii vzniku trhlín v tejto vrstve.

 

V porovnaní s vyrovnávacou vrstvou z podlahového EPS v kombinácii s akustickou izoláciou, vyrovnávacia vrstva z penobetónu PBG výrazne zvyšuje útlm krokového hluku podlahy, hlavne útlm nízkych frekvencii.

 

Na   realizáciu  penobetónov  pre   podlahový systém   SIRCONTEC poskytujeme aplikačným spoločnostiam úplné výrobné a spracovateľské know-how včítane dodania technologických zariadení vlastnej výroby.

Podlahový systém SIRCONTEC bol doposiaľ realizovaný na viac ako 1,4 mil m2 podláh na území Slovenska, Českej republiky, Poľska a je v používaní viac ako 10 rokov. 

 

Podlahy s izoláciou proti hluku

 

Akustická podlaha SIRCONTEC

Akustická podlaha s doskou OSB

Akustická podlaha s podlahovým vykurovaním

 

Podlahy tvorené súvrstvím obsahujúcim protihlukovú izoláciu sú určené do priestorov bližšie popísaných v STN EN ISO 717-1 a 2.
V Podlahovom systéme SIRCONTEC sa na zabezpečenie útlmu hluku používa akustická izolácia, ktorá oddeľuje vyrovnávaciu vrstvu z penobetónu PBG od roznášacej vrstvy (poteru) / konštrukcie podlahového kurenia. Funkciu akustickej izolácie veľmi spoľahlivo plní penový polyuretán - EKM.
Akustická izolácia sa ukladá na zraz, bez prekrývania pásov. Povrch EKM sa prekryje PE-fóliou.
Podmienkou správnej funkčnosti pružnej podložky je jej prepojenie s okrajovým pružným pásikom oddeľujúcim poter od muriva.

Hrúbka pružnej podložky je závislá od druhu nášľapnej vrstvy.
Ako príklad je možné uviesť:
 - pre nášľapnú vrstvu tvorenú kobercom a plávajúcimi parketami postačuje spravidla EKM 1006 s hrúbkou 6 mm
 - pre nášľapnú vrstvu tvorenú PVC a dlažbou je spravidla nutný EKM 1009 s hrúbkou 9 mm
Celú skladbu podlahy určeného priestoru z hľadiska útlmu hluku vždy posudzuje  inžinier autorizovaný pre oblasť stavebnej fyziky.
Hodnoty útlmu hluku rôznych skladieb podláh SIRCONTEC v závislosti od druhu nášľapnej vrstvy a hrúbky železobetónovej - nosnej dosky sú popísané v TL č. 207.

V podlahách SIRCONTEC sú akustické a tepelné mosty eliminované.

 

Tri hlavné dôvody, prečo sú akustické podlahy potrebné, nájdete prosím tu.

 

Podlahy bez izolácie proti hluku


Konštrukcia klasická

Konštrukcia s podlahovým vykurovaním

 

Podlahy s vyrovnávacou vrstvou z penobetónu SIRCONTEC PBG a následnými vrstvami neobsahujúcimi protihlukovú izoláciu sa používajú v menej náročných priestoroch. Priestory s touto skladbou vrstiev podlahy by v žiadnom prípade nemali byť umiestnené nad obytnými priestormi.

SIRCONTEC doporučuje vždy separovať vrstvu poteru od vyrovnávacej vrstvy z penobetónu PBG. Separáciu je vhodné zhotoviť z PE-fólie alebo voskového papiera určeného pre toto použitie.
Poter spojený s vyrovnávacou vrstvou sa nedoporučuje realizovať.

 

Podlaha s tepelnou izoláciou

 

Tieto skladby podláh SIRCONTEC sa spravidla používajú v bytových priestoroch umiestnených nad nevykurovanými priestormi alebo terénom.
Penobetón PBG sa v tejto skladbe používa na zakrytie inštalačných rúrok a prípravy roviny na jednoduché a rýchle položenie tepelnoizolačnej vrstvy.
Hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy navrhuje projektant.
Tepelnoizolačnú vrstvu je na vrstvu PBG vhodné aplikovať bezodkladne po nadobudnutí jeho pochôdznej pevnosti. 

 

Podlaha s podlahovým vykurovaním

 

Konštrukcia klasická

Konštrukcia so systémovou doskou

Konštrukcia so systémovou doskou JOCO

 

Táto skladba podlahy SIRCONTEC sa používa v bytových priestoroch umiestnených nad vykurovaným i nad nevykurovaným priestorom.
Penobetón SIRCONTEC PBG sa v tejto skladbe používa na zakrytie inštalačných rúrok.

Či sa na túto vrstvu aplikuje aj vrstva doskového polystyrénu alebo nie určuje projektant.

Vykurovacie rúrky je možné, v prípade potreby, kotviť cez separačnú fóliu priamo do vrstvy penobetónu.

Ak je súčasťou skladby aj vrstva doskového polystyrénu ten sa pokladá priamo na vrstvu penobetónu a separačná vrstva sa ukladá pod vykurovacie rúrky zaliate následne vykurovacím poterom s hrúbkou predpísanou dodávateľom materiálu pre poter.
 

Ilustračné foto zo zhotovenia celého súvrstvia podlahy si môžte prezrieť vo Fotogalérii.


Technické informácie o Podlahách SIRCONTEC nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu alebo v sekcii Na stiahnutie.

 

Poznámka:

Pre všetky podlahy platí, že vrstva penobetónu PBG by mala byť vždy oddelená od muriva pružným pásikom a mala by byť realizovaná v hrúbke min 10 mm nad hornú úroveň inštalačných trubiek. Oddelenie pružným pásikom zabraňuje prestupu technologickej vlhkosti z penobetónu do muriva a tiež prispieva k zníženiu prenosu hluku do stien.

 

Dokumenty k stiahnutiu:


1_Akustické_podlahy.pdf
1_Akustické_podlahy.ppsx
1_Akustické_podlahy_CZ.pps
1_Akustické_podlahy_CZ_Print.pdf
2_Konštrukcie_podláh.pdf
2_Konštrukcie_podláh.ppsx
2_Konstr_Podlah_SIRC_3_CZ.pdf
2_VyrVrstPodlah_PorMat_SK.pdf
2_VyrVrstPodlah_SrovMat_CZ.pdf
Instr_0800_Vlhkost_PBG.pdf
Instr_0802_Min_hrubka.pdf
TL_137_PBG_25-60 Podlahy.pdf
TL_207_Akustika_EKM_1006.pdf
TL_210_Vyb_Skl.pdf
TL_Podlahy.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010