Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

MS 1000 i odległości transportowe

250 m po płaszczyźnie, na końcu do wysokości 15 m przy długości wężów 280 m albo do wysokości 81 m przy długości wężów 130 m. To są parametry odległości transportowych, do których nasze urządzenie MS_1000 w standardowym wykonaniu potrafi przepompować pianobeton.   Opisane tu odległości można jeszcze zwiększyć. Parametrem decydującym o jakości przepompowanego pianobetonu przy tym ciągle pozostaje osiągnięcie deklarowanej gęstości pianobetonu w miejscu opracowania.   Opisane parametry transportu pianobetonu były osiągnięte  na budowie w Bratysławie.   W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy się z nami bez wahania skontaktować.   Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.sircontec.pl/produkty     ...

Porównanie izolacji hałasu uderzeniowego

  Izolacja izolacji nierówna. Z tym pewnie wielu z nas się zgodzi. Jakie są jednak rzeczywiste różnice między izolacjami hałasu uderzeniowego, które są zwykle używane i stosowane do podłóg budynków użyteczności publicznej? Czy jakiekolwiek w ogóle występują? Które  materiały nadają się lepiej? Które zabezpieczą najlepsze tłumienie, a które z kolei najmniejsze na jednostkę grubości? Czy po obciążeniu tłumienie ulega zmianie? Jak zmienia się tłumienie poszczególnych izolacji w czasie? Jak tłumią powszechnie stosowane izolacje hałasu uderzeniowego problemowe nisklie częstotliwości? Czy w ogóle je tłumią?   Pracownicy spółki SIRCONTEC spróbowali na te pytania znaleźć odpowiedzi. W czasie dwóch lat zrealizowali dwie serie pomiarów porównawczych, z którymi stopniowo zapoznawaliśmy gości naszej strony i ...

Porównanie materiałów dla wyrównania podłoża podłogi

  Materiały do ​​wyrownania podłoża podłogi mają ogromny wpływ na właściwości całej podłogi - wykonanie, koszty i akustyczne i mechaniczne właściwości – naprz. tłumienia hałasu i nośność.   Ciekawe porównanie pięciu materiałów powszechnie stosowanych do tego celu wraz z innymi informacjami mogą być oglądane / pobrane z Podłogi.   Porównanie uwzględnia nasze ponad 15 letnie doświadczenie w tej dziedzinie.   ...

PBG 40 dla Centrów Handlowych

  Pianobeton w modyfikacji PBG 40, ze względu na swoją unikalną właściwość wyrównania jakiegokolwiek nierównego podłoża znalazł zastosowanie również przy wykonywaniu podłóg Centrum Handlowego MIRAGE w Żylinie. PBG 40 był zastosowany jako warstwa wyrównująca nierówności stropowych płyt żelbetonowych, na które był następnie położony samopoziomujący jastrych cementowy Cemflow 20 o grubości 50 mm.   Celem zastosowania samopoziomującego PBG 40 było zastosować najtańsze rozwiązanie dla przygotowania płaszczyzny pod położenie jastrychu i dzięki temu zabezpieczyć jego stałą grubość na całej powierzchni. Stała grubość jastrychu następnie przyniosła z sobą minimalizację ceny m2 całej podłogi jak również minimalizację tworzenia się niekontrolowanych pęknięć w jastrychu, realizowanym na tej budowie na ekstremalnie dużych powierzchniach.   ...

EKM - najlepsze tłumienie hałasu uderzeniowego

EKM jako do tej pory najbardziej efektywny pochłaniacz hałasu uderzeniowego.   Rosnące wymagania co do zdolności tłumienia hałasu uderzeniowego podłóg, szczególnie w budynkach mieszkalnych przy jednoczesnej minimalizacji grubości są jasnym faktem. Efektem niedoceniania tych (niezbyt obciążających finansowo) wymagań przy projektowaniu konstrukcji podłóg jest w większości przypadków trwale pogorszony komfort mieszkania, który praktycznie jest  nie do naprawienia po przekazaniu, kolaudacji budynku.   W Republice Czeskiej dlatego zwiększono ochranę użytkowników poprzez nowelizację ČSN 73 035 (luty 2010), która dopuściła wartość normalizowanego poziomu hałasu uderzeniowego  między dwoma mieszkaniami obniżoną z 58 na 55 dB. Takiego zaostrzenia obowiązującej STN EN 73 035 można oczekiwać również w Polska.   Spółka SIRCONTEC reagowała na te ...

Rozwój właściwości LB SIRCONTEC

Rozwój właściwości LB SIRCONTEC jak również konstrukcji z nich wytworzonych nieustannie idzie u nas do przodu.   Ten postęp odzwierciedla się w aktualizacjach kart technicznych KT: Ostatnio były aktualizowane następujące: KT 011.1-5 – Katalog urządzeń, KT 115 – Pianobetony od PBG 35 do 50, KT Podłogi, KT 210 – Wybór najczęściej stosowanych struktur podłogowych.   Przybyła: KT 207 – Diagram ilustrujący zależność normalizowanego poziomu hałasu krokowego od grubości płyty stropowej i rodzaju warstwy wykończeniowej przy zastosowaniu nowej izolacji dźwiękoszczelnej EKM 1006 KT 311 – Nowa izolacja dźwiękoszczelna EKM 1006   Straciła ważność: KT 209 ...

NOWOŚCI Z AKUSTYKI PODŁOG

W sytuacji, kiedy wzrasta znaczenie właściwości dźwiękoszczelnych konstrukcji budowlanych, a podłóg w szczególności, realizujemy we współpracy z laboratorium akredytowanym dla pomiarów dźwiękoszczelnych konstrukcji budowlanych rozszerzone badania. Celem jest zmapowanie właściwości różnych podkładek dźwiękoszczelnych (podkładka) oraz zdementowanie lub potwierdzenie sprzecznych informacji o stopniowej stracie grubości, powodującej stratę zdolności do tłumienia u podkładek na bazie piankowego PE.   Wnioski z ponad 90-ciu pomiarów: 1)       Pogorszenie ΔLw (współczynnik poprawy tłumienia hałasu krokowego) pod wpływem działania obciążenia statycznego u piankowego PE o najczęściej stosowanej grubości 5 mm wynosi -5,8 dB; przy piankowym PE o grubości 10 mm pogorszenie to wynosi -2,9 dB. Wyjaśnienie / UWAGA: Wniosek podany w punkcie 1) ...

Nowa – efektywniejsza izolacja akustyczna

SIRCONTEC poprzez absolwowanie pomiarów porównawczych w akredytowanym Laboratorium prób zakończył rozwój nowej podkładki akustycznej na bazie PUR o nazwie handlowej  EKM 1006 i EKM 1009.   wybrane parametry nowości:   Modyfikacia EKM 1006 EKM 1009 Rozmiar taśmy (g x sz x d) 6 x 480 x 1900 mm 9 x 480 x 1900 mm Indeks obniżenia poziomu hałasu krokowego na warstwie PBG 40 hr.50 mm Δ Lw ≥ 23 dB * Δ Lw ≥ 26 dB * Indeks obniżenia poziomu dźwięk&oacu ...

PBG i stabilizacja rur

PBG jako stabilizacja rur. Kontrolowana zmienność właściwości pianobetonu SIRCONTEC PBG umożliwia spełnić wymagania również co do ochrony rur o wielkiej średnicy,położonych w ziemi. Głównie chodzi o ochronę przed zamarznięciem i uszkodzeniem mechanicznym. PBG zabezpiecza wytworzenie monolitowego łożyska i optymalny rozkład obciążenia po całej powierzchni rury, np. od przejeżdżających środków transportu.   Zilustrowaną realizację wykonała firma Cezbud (www.cezbud.pl), Polska.   Fotografie znajdziecie Państwo w sekcji  "Fotogaleria". ...

PBG jako wypełnienie przestrzeni

PBG jako wypełnienie przestrzeni między ochraniaczem a rurą.   Znakomity stosunek właściwości cieplno-izoacyjnych, wytrzymałości na ściskanie do ceny pozwala na wykorzystanie SIRCONTEC PBG również jako wypełnienia przestrzeni między rurociągiem, prowadzącym medium oraz ochraniaczem. PBG potrafi znakomicie wypełnić jakikolwiek kształt oraz wycisnąć nagromadzoną wodę a z samej rury oraz ochraniaczy utworzyć monolit doskonale odporny na wpływy zewnętrzne. Ochraniacz w tym przypadku pełni funkcję deskowania traconego.    Zilustrowaną realizację wykonała firma Sitcontec (www.sitcontec.pl),   Polska.     Fotografie znajdziecie Państwo w sekcji  "Fotogaleria".   ...

Płyty fundamentowe

  Kolejne zastosowanie znakomitych właściwości cieplno-technicznych oraz charakterystyk wytrzymałościowych SIRCONTEC PBG w praktyce: Płyta fundamentowa dla domu jednorodzinnego (RD), zastępująca klasyczne fundamenty pasowe. Zastosowanie takiego sposobu fundamentowania RD daje w porównaniu z klasycznym fundamentem wyraźną poprawę oporu cieplnego konstrukcji fundamentowej, minimalizuje objętość prac wykopowych, nadaje się również na mniej nośny podkład, umożliwia minimalizować czas budowy fundamentów RD a nie bez znaczenia jest też minimalizacja kosztów finansowych na jej realizację.   Fotografie ilustrują  realizację fundamentów w pobliżu Krakowa, realizatorem była firma CEZBUD Tarnowskie Góry. Bliższe informacje można uzyskać na info@sircontec.com i biuro@cezbud.pl. Fotografie znajdziecie Państwo w sekcji  "Fotogaleria".   Normal 0 21 ...

Normy dla pianobetonu?

Pierwszą aprobatę techniczną dla betonów lekkich SIRCONTEC (AT) wystawił w maju 2008 TSÚS Bratislava. W lutym  2009 dołączyła się do AT (TO), wydanej w Słowacji również czeska AT (STO) dla materiałów produkowanych przy  pomocy technologii SIRCONTEC  a w  miesiącu wrześniu 2009 uzyskujemy AT, wydaną przez Polski Instytut Techniki Budowlanej  ITB. Spółka SIRCONTEC s.r.o. staje się w ten sposób liderem w tworzeniu norm dla pianobetonów w praktyce budowlanej nie tylko w Słowacji,  ale również w krajach  Europy Środkowej. Udzielone budowlane aprobaty techniczne potwierdzają zastosowanie instrukcji produkcyjnych w celu zabezpieczenia zgodności produkcji z obowiązującymi normami oraz dla zabezpieczenia gwarantowanej jakości przy produkcji materiałów marki  SIRCONTEC PBG i SIRCONTEC PsB na urządzeniach MS 1000 SIRCONTEC, skonstruowany ...

Aleja Jégeho z podłogami SIRCONTEC

We wrześniu była przez firmę Hastav Zilina s.r.o. rozpoczęta realizacja podłóg w budynku na ulicy Jégeho w Bratysławie . Chodzi o obiekt, w którym będą pomieszczenia mieszkalne i handlowe. Znalazła tu zastosowanie konstrukcja podłogi SIRCONTEC. Warstwę wyrównującą podłogi tworzy pianobeton PBG. Ten w kombinacji z izolacją przed hałasem krokowym Izoflex AF i powłoką przedstawia aktualnie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie podłogi budynku wielofunkcyjnego.     Powierzchnia podłóg SIRCONTEC: ponad 39 tys m2 Przypuszczalna  objętość warstw spadowych: ponad 800 m3 Termin realizacji 09/08 – 02/09 ...

AT 08/0071 Aprobata techniczna

W miesiącu maju 2008 TSÚS Bratislava (Techniczny i Badawczy Instytut Budowlany Bratysława) , filia Żylina wystawił aprobatu technicznu na betony lekkie SIRCONTEC. Jego tekst znajdziecie Państwo w sekcji  "Do pobrania". W przypadku, że Państwa interesuje brzmienie świadectwa technicznego w języku innym, prosimy o skontaktowanie się z nami.   Jest to następny znaczący krok w standaryzowaniu produkcji pianobetonu i styrobetonu w Słowacji. Do grupy fachowej w ten sposób dostaje się dokument, w sposób normatywny opisujący właściwości tych coraz częściej stosowanych materiałów budowlanych.     ...

Wiadomości z Budma’08

SIRCONTEC prezentuje technologie do produkcji betonów lekkich  w Poznaniu na wystawie BUDMA 2008 – najbardziej znaczących targach budowlanych w Europie Wschodniej.   Cieszymy się na Państwa wizytę w Pawilonie 3, stanowisko 68. ...

Akustyka podłogi

Akustykę podłogi SIRCONTEC w formie Diagramu znajdziecie Państwo na naszej stronie w sekcji Katalog PDF pod nazwą TL 209 Akustyka. Diagram opisuje zależność normalizowanego poziomu hałasu od grubości żelbetowej płyty stropowej i rodzaju warstwy wierzchniej.     Pomiary i z nich wynikające obliczenia potwierdziły wyniki częściowych pomiarów składu podłóg, zawierających pianobeton jako warstwę wyrównującą i pianowy styropian jako warstwę wspierającą tłumienie hałasu krokowego. Diagram jest przeznaczony głównie dla projektantów i menedżerów budów i powinien im ułatwiać orientację w problematyce akustyki podłogi. Wartości odczytane z diagramu są obowiązujące pod warunkiem, że ze składu podłogi SIRCONTEC są wyeliminowane wszystkie mosty przenoszenia dźwięku. O dalsze  informacje o tej problematyce można poprosić na  sircontec@sircontec ...

Pokonana dalsza granica

Była pokonana  następna granica  - MS 1000M pompowała w tych dniach styrobeton typu PsB 50 na wysokość 22 m przy długości węży 80m. Poradziła z tym sobie bez pompy zewnętrznej.   Ważną rolę przy tej czynności spełniła również obsługa fy MIPO, która to urządzenie MS 1000 zakupiła na początku listopada tego roku.     ...

Wideo do pobrania

  Na naszej stronie internetowej w sekcji "Katalog PDF" prezentujemy wideo o wykonywaniu warstw wyrównujących  podłóg z wykorzystaniem automatycznego urządzenia Sircontec MS1000M.   Aby umożliwić potencjalnym zainteresowanym bezproblemowy dostęp do obrazowych informacji o tej progresywnej technologii, zmniejszyliśmy nasze standardowe wideo (75 MB) aż o 80%. Teraz ma 15 MB.  W zależności od Państwa podłączenia i od aktualnego obciążenia Internetu, pobieranie zajmie kilka minut.   Pobierz!   ...

Ile m3 pianobetonu PBG będzie wyprodukowanych?

W roku 2006 była po raz pierwszy w historii budownictwa słowackiego przekroczona granica 5 tys m3 pianobetonu, wyprodukowanego na urządzeniach z wykorzystaniem technologii spółki SIRCONTEC. Praktycznie cały pianobeton, ponad 97 %, był zużyty do wykonania wyrównujących warstw podłóg budynków użyteczności publicznej. Reszta była zużytkowana do wykonania warstw spadowych płaskich dachów i prefabrykatów. Z punktu widzenia rozdzielenia zużycia regionalnego dominuje zachód Słowacji z udziałem większym niż 90%. W roku 2007 Spółka SIRCONTEC oczekuje potwierdzenia trendu wyraźnego wzrostu zużycia pianobetonu ze wzrostem udziału na wschodzie Słowacji. Sygnalizuje to nieustanny wzrost zainteresowania konstrukcje podłóg SIRCONTEC ze strony projektantów, architektów i spółek realizacyjnych.     ...

Pianobetony SIRCONTEC zimą

Ze względu na powtarzające się zapytania, dotyczące warunków stosowania pianobetonów SIRCONTEC w okresie zimowym, nasza Spółka podaje niniejsze wyjaśnienie:   1. Do wyboru modyfikacji pianobetonu w okresie zimowym jest ważne znać przewidzianą temperaturę otoczenia (atmosfery) i temperaturę konstrukcji – mierzone dotykowo na konstrukcji w miejscu aplikacji pianobetonu. 2. Temperatury opisane w punkcie 1. jest konieczne utrzymywać w dozwolonym zasięgu podczas całego okresu tężenia - od nalania po osiągnięcie wytrzymałości pozwalającej na chodzenie - czas, po którym można po powierzchni pianobetonu chodzić bez jego uszkodzenia.  Od osiągnięcia wytrzymałości pozwalającej na chodzenie do 28 dnia temperatura otoczenia i konstrukcji nie powinna spaść poniżej +5°C. Jest konieczne przypomnieć, że temperatury muszą być utrzymywane w dozwolonym zakresie też w nocy i w dniach wolnych i podczas świą ...

CMS system RoskaSoft © 2005-2010