Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

1. Co to jest PIANOBETON SIRCONTEC, jak mam go sobie wyobrazić ?
Pianobeton to homogenna mieszanka  stężałego cementu i pęcherzyków powietrznych, jego struktura w przekroju jest bardzo podobna np. do struktury  porobetonowej cegły.
PIANOBETON SIRCONTEC odznacza się niezmienną jakością, efektywnym i szybkim sposobem produkcji, nie bez znaczenia jest też  prosty i szybki sposób położenia i opracowania.

2. Jakie są główne składowe pianobetonu?
Mówiąc w uproszczeniu pianobeton jest produkowany przez zmieszanie cementu z wodą, przez co powstaje mleko cementowe. Do tego  mleka jest następnie wmieszana piana techniczna.
 
3. Jaki cement można zastosować do produkcji pianobetonu?
Wszystkie ogólnie dostępne rodzaje, najczęściej jest stosowana CEM II 32,5R mniej już CEM I 42,5R.
 
4. Co to jest piana techniczna, jak jest produkowana ?
Piana techniczna to gęsta papkowata masa białego koloru. Jest produkowana w generatorze piany przez zmieszanie koncentratu pianotwórczego z wodą i powietrzem. Jej jakość ma decydujący wpływ na całkowite właściwości pianobetonu.
 
5. Do czego jest najczęściej stosowany pianobeton SIRCONTEC?
PIANOBETON SIRCONTEC jest obecnie stosowany głównie do wykonywania warstw wyrównujących podłóg budynków mieszkalnych. W tej warstwie jest zamiennikiem dotychczas stosowanego styropianu płytowego albo płyty z włókna mineralnego.
 
6. Jakie są korzyści z zastosowania PIANOBETONU SIRCONTEC do wykonania wyrównującej warstwy podłogi?
Jego zastosowanie niesie  szereg korzyści. Jest to głównie proste i szybkie niwelowanie nierówności płyty nośnej, które są w największej części wytwarzane przez rurki instalacyjne, prowadzone po płycie nośnej.
Przy zastosowaniu PIANOBETONU SIRCONTEC jest wytwarzana płaszczyzna, na którą łatwo jest położyć następne warstwy podłogi – izolację akustyczną, warstwę rozprowadzającą (powłokę) i warstwę wykończeniową. Największą zaletą zastosowania PIANOBETONU SIRCONTEC jest znacznie wyższa wydajność pracy, niż przy zastosowaniu płytowych materiałów wypełniających– jest opracowywany jak powłoka samoniwelująca.
 
7. Jakie są ceny?
Z punktu widzenia odbiorcy cena sprzedaży 1 m3 PIANOBETONU SIRCONTEC z wliczeniem montażu z reguły jest zawsze niższa niż cena 1 m3 płytowego materiału zwykle stosowanego do wykonania wyrównującej warstwy podłogi. Również szybkość położenia jest u pianobetonu nieporównywalnie wyższa.
 
8. Jaka jest średnia dzienna wydajność grupy roboczej?
Grupa robocza z reguły składa się z 4 pracowników a ich dzienna wydajność waha się od 500 do 800 m2 za zmianę roboczą przy średniej grubości pianobetonu SIRCONTEC 4 cm. Dzienna wydajność jest uzależniona od topografii powierzchni.
 
9. Czy podłogi z PIANOBETONEM SIRCONTEC spełniają wymagania, stawiane przez obowiązujące normy?
Oczywiście, inaczej nie byłoby już zrealizowanych kilku setek tysięcy m2 w różnych krajach. Wszystkie składy podłóg, projektowanych przez spółkę SIRCONTEC, posiadają fachowe opinie i próby.
 
10. Czy  pianobetonem można zalać rurki grzewcze ogrzewania podłogowego?
Nie, pianobeton SIRCONTEC ma znaczne właściwości izolacji termicznej i nie jest zdolny do dobrego przewodzenia ciepła. Dla porównania: w celu osiągnięcia takiego samego oporu cieplnego jak u styropianu jest potrzebna mniej więcej potrójna grubość PIANOBETONU SIRCONTEC w modyfikacji PBG 40.
 
11. W jakich warunkach można stosować PIANOBETONY SIRCONTEC?
Zwięźle można powiedzieć, że w warunkach, które są ogólnie przyjęte dla zastosowania powłok podłogowych. Tzn. przy temperaturze otoczenia i  podkładu  powyżej  + 8 °C i bez obecności przeciągu i intensywnego promieniowania słonecznego.
 
12. Kiedy można zastosować na PIANOBETON SIRCONTEC dalszą warstwę?
Z reguły jest to możliwe natychmiast po osiągnięciu wytrzymałości pozwalającej na chodzenie, co następuje  zwykle wcześniej niż po 72 godzinach od nalania na płytę nośną.
 
13. Można na pianobeton bezpośrednio przylepić posadzkę?
Nie, pod posadzkę jest zawsze konieczna warstwa rozprowadzająca - powłoka.
 
14. Jakie powłoki są odpowiednie do zastosowania i w jakich grubościach?
Wszystkie ogólnie dostępne na rynku. Zalecane jest zastosowanie prefabrykowanych powłok a mianowicie samoniwelujących anhydrytowych, ewentualnie gipsowych albo cementowych nie samoniwelujących.
U anhydrytowych i gipsowych grubość zwykle waha się od 35 mm a u cementowych od 40 mm.

15. Co to jest BETON STYROPIANOWY, z czego się skladá?
Beton styropianowy to homogenna  mieszanka cementowego spoiwa, wody, cząsteczek styropianowych i domieszek. Jego waga objętościowa w warunkach technologii SIRCONTEC waha się z reguły w granicach 350 - 600 kg/m3.
 
16. Kiedy i do czego jest odpowiednie zastosowanie BETONU STYROPIANOWEGO?
Z reguły do wykonania warstwy spadowej dachu a do tego celu najbardziej odpowiedni jest wariant PsB 50.
Beton styropianowy można zastosować również do wykonania wyrównującej warstwy podłogi, jest to jednak, szczególnie przy wielkich budowach, mniej ekonomiczne niż zastosowanie PIANOBETONU SIRCONTEC.
 
17. Dlaczego jest korzystne do produkcji PIANOBETONU zastosowanie urządzenia MS 1000?
Urządzenie MS 1000 zabezpiecza stałą jakość produkowanego PIANOBETONU SIRCONTEC i minimalizuje występowanie usterek przy produkcji a przez to też reklamacje jakości.
 
18. Na jaką odległość i wysokość można pompować PIANOBETON SIRCONTEC?
Do tej pory największa odległość pompowania wynosiła 280 m węży z przewyższeniem 15 m i przewyższenie 81 m przy długości węży 130 m.
CMS system RoskaSoft © 2005-2010