Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL
SIRCONTEC wytworzył i ciągle rozwija liczne konstrukcji budowlane oraz materiały wraz z technologią do ich wykonania. Dla ich niezawodnej realizacji skonstruowaliśmy automatyczne urządzenia do produkcji i transportu betonów lekkich (LB) – MS 1000 i MS 1000_S.


Wstęp

 

MS 1000 to urządzenie konstrukcyjnie optymalizowane przede wszystkim dla:
 
stałej jakości (powtarzalności) produkowanego LB
regulowanej wydajności opracowania produkowanego materiału
niezawodności i długiej żywotności urządzenia
 
Każda wersja MS 1000 posiada centrum sterowania, które zabezpiecza powtarzalne dokładne dozowanie – podawanie komponentów, przeznaczonych do produkcji pianobetonu i styrobetonu SIRCONTEC i optymalny (również powtarzalny) proces mieszania.
 
Urządzenia są przeznaczone do produkcji LB w miejscu opracowania - bezpośrednio na budowie albo w zakładzie produkcyjnym. Obsługa decyduje, czy pracują w trybie pracy automatycznym albo półautomatycznym:
 
napełnianie suchymi komponentami z silosów i transporterów
napełnianie cementowym mlekiem z auto-mieszalnika
napełnianie przy pomocy transporterów, kiedy suche komponenty np. cement i piasek są ładowane do nasypek ręcznie

Sterowanie (włączanie i wyłączanie) silosów, wibratorów i transporterów zabezpiecza centrum sterowania MS 1000.
 
Specyfikacja
 
Główne części węzłów betoniarskich MS 1000:

Rama podstawowa, Nadwozie z Centrum Sterowania, Mieszadło, Pompa betonu lekkiego, Podwozie hamowane albo Nogi oporowe.
 
Części Centrum Sterowania:

Komputerowa jednostka sterująca, Generator piany ciągłej produkcji, Sprężarka, Wagi tensometryczne, Zbiornik wody z pompą, Centralna rozdzielnia z bezpiecznikami oraz ochroną obwodów elektrycznych podłączonych urządzeń - gniazdek dla zewnętrznych urządzeń podających (transportery).
 
Oba węzły betoniarskie MS 1000 i MS 1000_S mogą być dostarczone na nogach oporowych, ale -z małymi wyjątkami- klienci żądają od nas obu wspomnianych węzłów betoniarskich w wykonaniu mobilnym. W takim przypadku razem ze specjalnym hamowanym podwoziem tworzą jedną całość oraz są wyposażone w tablicę rejestracyjną (eksportową). Te wersje oznaczamy jako MS 1000/m albo MS 1000_S/m.
 
Wersja urządzeń MS spełnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i normy UE oraz posiada znak CE.
 
Wydajność
 
Klient może wybrać – skonfigurować urządzenie dla wymaganej wydajności (aż do 15 m3/godz) produkcji LB (generator piany, napęd mieszadła, pompa LB). Wybierać można również inne części.
 
Każdy MS 1000 potrafi niezawodnie zabezpieczyć konieczną gęstość (wagę objętościową) pianobetonu na jakimkolwiek miejscu opracowania do odległości 300m od urządzenia albo na którymkolwiek piętrze do wysokości 100 m.
 
Szczegółowe informacje o naszych węzłach betoniarskich i ich certyfikacji znajdziecie Państwo w kartach Technicznych KT 011.1-2.
 
Cel / zastosowanie
 
MS 1000_S to wysokowydajny model, przeznaczony głównie do produkcji prefabrykatów i paneli, gdzie jest konieczność jednoczesnego dokładnego i szybkiego dozowania dwóch i więcej suchych komponentów.
Węzeł betoniarski MS 1000_S, w odróżnieniu od podstawowego MS 1000, może być jeszcze wyposażony w zewnętrzną wagę elektroniczną, która jest również podłączona do jednostki sterującej. Dlatego MS 1000_S umożliwia jednoczesne dozowanie/podawanie dwóch suchych komponentów (np. cementu i piasku).
 
MS 1000 jest również zdolna dozować – automatycznie sterować podawanie kilku rodzajów suchych komponentów, ale tylko po kolei, tzn. jeden po drugim.
Dla niektórych realizacji/zastosowań jest jednak bezkonkurencyjna:
 
wypełnianie pustek/ rur
izolacje rurociągów
fundamentowanie budynków
warstwy wyrównujące podłóg
warstwy spadkowe dachów
 
SIRCONTEC jest również właścicielem aprobat technicznych i atestów (certyfikatów) na materiały (pianobeton i styrobeton), produkowane przy pomocy naszej technologii w Republikach Słowackiej, Czeskiej oraz w Polsce.
 
Konstrukcja MS 1000 jest sprawdzona ponad 9 – letnim doświadczeniem na terenie 7 krajów.
 
Zdjęcia ilustracyjne centrów mieszania możecie Państwo zobaczyć w Fotogalerii.
 
Konkretne informacje techniczne o węzłach betoniarskich MS 1000 i MS 1000_S, przeznaczonych do produkcji i transportu betonów lekkich SIRCONTEC znajdziecie poniżej w części „Dokumenty do pobrania”.

 

Dokumenty do pobrania:


ES_Certifikat_CE_ MS_1000.pdf
1_MS1000_Prez_Z_PL.ppsx
1_MS1000_Prez_Z_PL_Print.pdf
KT_011_3 MSX1000_WezelBetoniarski.pdf
KT_011_MS1000_WezelBetoniarski.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010