Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Pianobeton - mieszanka spoiwa, wody, domieszek i piany technicznej , jako rozwiązanie technologiczne jest znany już od ponad trzydziestu lat, Jest to materiał budowlany z dobrą wytrzymałością mechaniczną, o niskiej przewodności ciepła, prostym a przy tym wysoko technologicznym opracowaniem.
 
 
Pianobeton zawiera zamknięte pory powietrza, dzięki czemu jest osiągana jego niska waga objętościowa i osiągana oszczędność kosztów materiałowych.
 
Wariacje właściwości i mokry proces przy produkcji oferują szerokie zastosowanie pianobetonu w warstwach wyrównujących, jako wypełniacza różnych "głuchych" przestrzeni i do produkcji prefabrykowanych płyt i bloków.
 
Praktycznie najczęściej są stosowane pianobetony SIRCONTEC PBG 35, PBG 40, PBG 45 i PBG 50 o wadze objętościowej w granicach 350 - 600 kg/m3 o wytrzymałości na ściskanie do 1,5MPa po 28 dniach. Pianobetony SIRCONTEC PBG 35-50 umożliwiają wiązane - stabilne wyrównanie nierówności i opracowanie jak przy powłokach samoniwelujących. Przeważająca większość wyprodukowanego pianobetonu jest zastosowana do wykonania wyrównujących warstw podłóg, gdzie z sukcesem zastępuje materiał płytowy
 
PBG produkowane i transportowane przy pomocy sprawdzonych w praktyce maszyn Sircontec zalecamy stosować w grubościach od 30 do 400 mm w jednej warstwie.
 
Przy zastosowaniu PBG jako warstwy wyrównującej podłogi zaleca się zapobiec odessaniu zarobowej wody do podłoża przy pomocy środka penetrującego z asortymentu SIRCONTEC a do ścian przez aplikację sprężystego, nie nasiąkliwego paska brzegowego lub PE-folii.
 
W warstwie PBG po stężeniu mogą się pojawić pęknięcia ze skurczenia, które nie są jego wadą.
 
 
Firma SIRCONTEC przy rozwoju urządzeń  i ustalaniu instrukcji produkcyjnych oraz kontrolnych kładzie nacisk na stabilność jakości produkowanego pianobetonu. System sterowania kontroli jakości i stałość jakości produkcji odpowiada warunkom systemu ISO 9001.

Pianobetony SIRCONTEC zalecamy stosować w rozpiętości temperatur powietrza i podłoża od +5 do 30°C. Przy temperaturach powyżej 25°C należy powierzchnię pianobetonu nawilżać lub potraktować środkiem z asortymentu środków chemicznych SIRCONTEC.
 
Pianobetony produkowane i transportowane przy pomocy maszyn SIRCONTEC można pompować  aż do wysokości 80 m, przy wysokościach powyżej tej granicy zalecamy konsultację.
 
Zastosowanie odpowiednich typów pianobetonów SIRCONTEC PBG według temperatury powietrza i konstrukcji na miejscu aplikacji:
 
 
PBG 35 należy do najczęściej stosowanych pianobetonów a to głównie dzięki jego bardzo przystępnej cenie. SIRCONTEC go zaleca stosować w pierwszym rzędzie do wykonania wyrównujących warstw podłóg w okresie, kiedy otoczenie i podłoże osiągają temperatury powyżej +15°C, tzn. wykorzystuje się głównie w okresie letnim, kiedy temperatury wyższe niż 20°C pomagają w skróceniu czasu do osiągnięcia wytrzymałości, pozwalającej na chodzenie.
W porównaniu z modyfikacją PBG 40 ma wolniejszy przebieg tężenia co przejawia się tym, że montaż następnych warstw jest możliwa z reguły najpóźniej po 72 godz. od wylania w 20°C.


PBG 40 należy do bardzo często stosowanych pianobetonów a to głównie ze względu na jego bardzo przystępną cenę. SIRCONTEC zaleca jego stosowanie do wykonania wyrównujących warstw podłóg w okresie, kiedy otoczenie i podłoże osiągają temperatury powyżej +12°C.
W porównaniu z modyfikacją PBG 45 ma wolniejszy przebieg tężenia co przejawia się tym, że montaż następnych warstw je możliwa z reguły najpóźniej po 56 godz. od wylania.


PBG 45 jest często stosowanym pianobetonem a to głównie ze względu na jego korzystny stosunek cena/wydajność. W porównaniu PBG 40 ma znacznie krótszy przebieg tężenia i przez to też czas aplikacji następnej warstwy. Wytrzymałość pozwalającą na chodzenie osiąga już po 40 godz. przy 20 °C.
SIRCONTEC zaleca jego stosowanie w pierwszym rzędzie do wykonania wyrównujących warstw podłóg
w okresie, kiedy otoczenie i podłoże osiągają temperatury powyżej +8°C.
 
 
PBG 50 jest najmniej używanym pianobetonem SIRCONTEC. Jest stosowany głównie w przypadkach, kiedy jest konieczne osiągnięcie maksymalnego skrócenia czasu osiągnięcia wytrzymałości. Wytrzymałość pozwalającą na chodzenie osiąga już po 24 godzinach przy 20°C. SIRCONTEC zaleca jego stosowanie w pierwszym rzędzie do wykonania wyrównujących warstw podłóg, głównie w okresie, kiedy otoczenie i podłoże osiągają temperatury powyżej +5 °C.
 
 
 
Tabela zastosowania pianobetonów SIRCONTEC PBG:
 
PBG
35
40
45
50
Temperatura przy zastosowaniu
°C
powyżej+15
powyżej+12
powyżej+8
od +5
Wytrzymałość pozwalająca na chodzenie przy 20°C
godz.
maks. 72
maks. 56
maks. 40
maks. 24
Min. / maks. stosowana grubość materiału PBG
mm
45/400
40/400
35/400
30/400
Wysokość podawania pompami SIRCONTEC
m
100
 
 
 
Wartości wytrzymałości na ściskanie i czas osiągnięcia wytrzymałości pozwalającej na chodzenie są osiągane przy temperaturze podłoża i powietrza 20°C. Niższa temperatura może spowodować przedłużenie tego czasu i wolniejszy przebieg osiągania wytrzymałości końcowej.
 
Dane techniczne najczęściej stosowanych pianobetonów SIRCONTEC PBG:
 
PBG
35
40
45
50
Waga objętościowa po 28 dniach
kg/m3
330 - 380
380 - 430
430 - 480
480 - 530
Naturalna wilgotność (% wagowo )
%
8 – 12
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach / 20°C
MPa
0,45
0,7
1,0
1,2
Współczynnik przewodzenia ciepła dla suchego materiału λ
W/mK
od 0,085
od 0,09
od 0,10
od 0,11
Odporność na ogień
klasa
A1- niepalne
 
 
 
Dane techniczne są ważne dla PBG wyprodukowanych z cementu klasy CEM II 32,5R.
Wartości krokowej izolacji akustycznej różnych składów podłóg SIRCONTEC – patrz KT Nr 209.
 
Ilustracyjne foto z wykonania kompletnych warstw podłogi możecie Państwo obejrzeć w Fotogalerii .

Informacje dotyczące urządzeń do produkcji i transportu pianobetonów znajdziecie Państwo tu.

Ogólne informacje o betonach lekkich znajdziecie Państwo w sekcji Betony lekkie .

Konkretne informacje techniczne o PBG 35-50 znajdziecie Państwo poniżej lub w sekcji Do pobrania .

Dokumenty do pobrania:


Aprobata_Tech ITB_AT-15-8124/2009 Aneks_1.pdf
Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_Pianobeton_PL.pdf
DS_135_PBG_50-60 Roofs.pdf
DS_137_PBG_25-60 Floors.pdf
DS_145_PBG_20-55 Geotechnical App.pdf
DS_147_PBG_50-50X Industry Floors.pdf
KT_110_Warunk_prod.pdf
KT_111_Wyposaż_uzup.pdf
KT_115_PBG_35-50.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010