Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


EKM jako do tej pory najbardziej efektywny pochłaniacz hałasu uderzeniowego.
 
Rosnące wymagania co do zdolności tłumienia hałasu uderzeniowego podłóg, szczególnie w budynkach mieszkalnych przy jednoczesnej minimalizacji grubości są jasnym faktem. Efektem niedoceniania tych (niezbyt obciążających finansowo) wymagań przy projektowaniu konstrukcji podłóg jest w większości przypadków trwale pogorszony komfort mieszkania, który praktycznie jest  nie do naprawienia po przekazaniu, kolaudacji budynku.
 
W Republice Czeskiej dlatego zwiększono ochranę użytkowników poprzez nowelizację ČSN 73 035 (luty 2010), która dopuściła wartość normalizowanego poziomu hałasu uderzeniowego  między dwoma mieszkaniami obniżoną z 58 na 55 dB. Takiego zaostrzenia obowiązującej STN EN 73 035 można oczekiwać również w Polska.
 
Spółka SIRCONTEC reagowała na te wymagania realizacją własnego rozwoju w celu znalezienia izolacji akustycznej zdolnej spełnić trudne wymagania norm a głównie użytkowników mieszkań. Zdjęcia ilustracyjne można obejrzeć w Fotogalerii.  
 
Wynikiem jest nowa izolacja akustyczna EKM 10xx na bazie recyklowanego poliuretanu (PUR) o minimalizowanej grubości. Osiągane parametry normalizowanego poziomu hałasu uderzeniowego  dla różnych warstw wykończeniowych dla różnych grubości stropu ŻB można znaleźć w załączonej karcie technicznej KT 207.
 
Kilka wniosków z przebiegających pomiarów (dotychczas ocenianych ponad 100 różnych konstrukcji), realizowanych we współpracy z akredytowanym laboratorium Applied Precision s.r.o.:
  • z punktu widzenia tłumienia hałasu uderzeniowego najbardziej problematyczne są częstotliwości 100‑315 Hz
  • wynaleziona modyfikacja recyklowanego PUR wykazuje wyraźnie lepszą zdolność tłumienia hałasu uderzeniowego niż np. płyta z włókna mineralnego i znacznie wyprzedza oceniany EPS tej samej grubości
  • oceniane próbki izolacji akustycznej na bazie pianowego PE wykazały po przedłużonym działaniu obciążenia statycznego dramatyczny spadek zdolności tłumienia hałasu uderzeniowego
  • najwyższe wartości tłumienia hałasu uderzeniowego, również w przedziale częstotliwości 100 – 315 Hz, wykazuje podłoga z warstwą wyrównującą z pianobetonu SIRCONTEC PBG a to w kombinacji z jakąkolwiek izolacją akustyczną
 
Dalsze szczegóły o wynikach przebiegających badań, przedstawione na konferencji Podłogi i Wnętrze (Praga 15.-16.9.2010) można znaleźć tu.

 

Dokumenty do pobrania:


KT_207_Akustyka_EKM_1006.pdf
KT_311_EKM1006_9.pdf
Wystapienie_na_konferencji_Pha2010.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010