Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL
Wymagania dotyczące poprawy tłumienia hałasu krokowego oraz hałasu przenoszonego powietrzem przez konstrukcje budowlane nieustannie rosną. Ten trend występuje szczególnie przy podłogach budynków mieszkalnych.
Jednocześnie jednak istnieje po stronie inwestorów/budowlańców wyraźne dążenie do minimalizacji grubości podłogi.
 
 
Jak rozwiązać te dwa przeciwstawne wymagania?
 
 
SIRCONTEC oferuje rozwiązanie pod postacią podkładki tłumiącej na bazie poliuretanu. We współpracy z partnerami skonstruowaliśmy podkładkę o nazwie handlowej EKM 1006 i 1009 zoptymalizowaną dla wykorzystania w lekkich (parkiety) i ciężkich panelowych podłogach (pod jastrychem):
 

Podłoga akustyczna SIRCONTEC

Podłoga akustyczna z płytą OSB

Podłoga akustyczna z ogrzewaniem podłogowym

 
Pomiary porównawcze w akredytowanym laboratorium również udowodniły, że przy tej podkładce nie następuje wyraźny spadek zdolności tłumienia hałasu krokowego pod wpływem obciążenia statycznego jak u podkładek na bazie pianowego PE – dokładniejsze informacje znajdują się tu.
 
Zrealizowane pomiary różnych struktur podłóg również wykazały, że podłoga z podkładką EKM 1006 albo 1009, umieszczoną między warstwą wyrównującą PBG 35‑50 a jastrychem, wykazuje wyraźnie lepszą zdolność do tłumienia niskich częstotliwości w granicach od 100 do 315 Hz, niż jakakolwiek podłoga potocznie oferowana na rynku. A właśnie te niskie częstotliwości są często najbardziej słyszalne i to również w przypadkach, kiedy strop z podłogą spełnia wymagania STN 73 0532.
 
Z realizowanych pomiarów wynika również, że też z punktu widzenia tłumienia niskich częstotliwości, podłogi z warstwą wyrównującą utworzoną przez PBG 35‑50 okazują się być znacznie lepszymi, niż podłogi z warstwą wyrównującą utworzoną przez EPS 100.
 
Chociaż stosunek ceny do zdolności tłumienia jest przy EKM bezkonkurencyjny, mimo to za najbardziej znaczącą zaletę podkładki EKM uważamy stabilność jej właściwości tłumiących w czasie.
 
Parametry techniczne są podane w załączonej karcie technicznej KT 311.
Zależność wartości poziomu normalizowanego hałasu krokowego L´n od grubości stropu i rodzaju warstwy wykończeniowej można znaleźć w załączonej karcie technicznej KT 207.
 
 
Foto – patrz załącznik niniejszego dokumentu

Dokumenty do pobrania:


3_IzoKroHluku_PorMat_PL.pdf
KT_207_Akustyka_EKM_1006.pdf
KT_311_EKM1006_9.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010