Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Skład podłóg dla budynków użyteczności publicznej, które przed kilkoma latami przyniosła Spółka SIRCONTEC, znajduje szerokie zastosowanie na wielu budowach, łącznie z dużymi domami wielofunkcyjnymi i mieszkalnymi. W tych składach do konstrukcji powłoki jest wykorzystywany pianobeton PBG w wykonaniu samoniwelującym.
 
Główną zaletą warstwy wyrównującej, wykonanej w ten sposób jest wyraźne skrócwnie czasu jej realizacji w porównaniu z technologią klasyczną, stosującą materiały płytowe (styropian lub płyty z włókna mineralnego) związane w większości przypadków z obniżeniem potrzeb finansowych dla jej nabycia.

W porównaniu z użyciem styropianu, albo płyt z włókien mineralnych, warstwa wyrównująca z pianobetonu jest u PBG wiązana, stabilna oraz zapobiega powstawaniu mostów akustycznych i termicznych.

 

Znaczącym plusem warstwy wyrównującej z pianobetonu jest u PBG wytworzenie płaszczyzny, która wyraźnie, ułatwia i przyspiesza aplikację kolejnych warstw. To przynosi stałą grubość warstwy roznoszącej - powłoki na całej powierzchni pomieszczenia, która wyraźnie poprawia ekonomiczność i pomaga minimalizować powstawanie szczelin w tej nowej warstwie.
 
W porównaniu z warstwą wyrównującą z podłogowego EPS w kombinacji z izolacją akustyczną, warstwa wyrównująca z pianobetonu PBG znacznie zwiększa tłumienie hałasu uderzeniowego podłogi, głównie tłumienie niskich częstotliwości

Do realizacji pianobetonów  dla   systemu podłogowego   SIRCONTEC dystrybuujemy do spółek aplikacyjnych kompletne know-how produkcyjne i technologiczne włącznie z urządzeniami technologicznymi własnej produkcji.
System podłogowy SIRCONTEC był dotąd realizowany ponad 1,4 mil m2 podłóg na terenie Słowacji, Republiki Czeskiej i Polskiej jest użytkowany ponad 10 lat.

  
Podłogi z izolacją akustyczną

 

Podłoga akustyczna SIRCONTEC

Podłoga akustyczna z płytą OSB

Podłoga akustyczna z ogrzewaniem podłogowym

 

Podłogi utworzone przez warstwę pośrednią, zawierającą izolację akustyczną, są przeznaczone do pomieszczeń bliżej opisanych w STN EN ISO 717-1 i 2 i PN-B-02151-3:1999.
W Systemie podłogowym SIRCONTEC dla zabezpieczenia tłumienia hałasu jest stosowana izolacja akustyczna, która oddziela warstwę wyrównującą, wykonaną z pianobetonu PBG, od warstwy roznoszącej  (jastrychu) / konstrukcji ogrzewania podłogowego. Funkcję elastycznego podkładu niezawodnie spełnia poliuretan piankowy (EKM).
Izolacja akustyczna jest położony na styk, bez zapasu pasów.
Warunkiem poprawnego funkcjonowania podkładu elastycznego jest jego połączenie z brzegowym paskiem elastycznym, oddzielającym powłokę od muru.
Grubość podkładu elastycznego zależy od gatunku warstwy wierzchniej.
Jako przykład można podać:
 - dla wierzchniej warstwy, tworzonej przez wykładzinę i  panele podłogowe z reguły wystarczy EKM 1006 o grubości 6 mm
 - dla wierzchniej warstwy, tworzonej przez PVC i posadzkę jest z reguły wymagany EKM 1009 o grubości 9 mm
Cały skład podłogi danego pomieszczenia z punktu widzenia tłumienia hałasu zawsze ocenia  inżynier, autoryzowany dla dziedziny fizyki budowlanej.
Wartości tłumienia hałasu różnych składów podłóg SIRCONTEC w zależności od gatunku wierzchniej warstwy i grubości żelbetonowej płyty nośnej są opisane w KT Nr 209.
W podłogach SIRCONTEC mosty akustyczne i termiczne są wyeliminowane.
 
Trzy główne powody, dlaczego podłoga akustyczna jest potrzebna, można znaleźć tutaj.
 
Podłogi bez izolacji akustycznej
Podłogi z warstwą wyrównującą z pianobetonu SIRCONTEC PBG i następnymi warstwami, nie zawierającymi izolacji akustycznej, są wykorzystywane w mniej wymagających pomieszczeniach. Pomieszczenia z tym składnikiem warstw podłóg żadnym przypadku nie powinny być zlokalizowane nad pomieszczeniami mieszkalnymi.
SIRCONTEC poleca zawsze oddzielać warstwę powłoki od warstwy wyrównującej z pianobetonu PBG. Separację należy wykonać z PE-folii albo woskowanego papieru, przeznaczonego to tego celu.
Nie zaleca się łączyć powłoki z warstwą wyrównującą.
 
 
Podłoga z izolacją cieplną
 
Ten skład podłóg SIRCONTEC jest z reguły stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, lokalizowanych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, albo terenem.
Pianobeton PBG jest w tym składzie stosowany do zalania rurek instalacyjnych i przygotowania płaszczyzny do prostego i szybkiego położenia warstwy termoizolacyjnej.
Grubość warstwy termoizolacyjnej projektuje projektant.
Warstwę termoizolacyjną stosować na warstwę PBG możliwie bezzwłocznie po osiągnięciu przez niego wytrzymałości, pozwalającej na chodzenie.
 
 
Podłoga z ogrzewaniem podłogowym
 

Konstrukcja klasyczna

Konstrukcja z płytą systemową

Konstrukcja z płytą systemową JOCO

 

Ten skład podłogi SIRCONTEC jest stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, lokalizowanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.
Pianobeton SIRCONTEC PBG jest w tym składzie stosowany do zakrycia rurek instalacyjnych.
Projektant decyduje, czy na tą warstwę będzie stosowana również warstwa płytowego styropianu, czy nie.
Rurki ogrzewania można, jeżeli zachodzi taka potrzeba, mocować poprzez folię oddzielającą bezpośrednio do warstwy pianobetonu.
Jeżeli częścią składu jest też warstwa styropianu płytowego, jest on położony bezpośrednio na warstwie pianobetonu a warstwa separacyjna jest układana pod rurki ogrzewania, zalane następnie powłoką o grubości, opisanej przez dystrybutora materiału powłoki.
Cały skład podłogi danego pomieszczenia z punktu widzenia tłumienia hałasu zawsze ocenia  inżynier, autoryzowany dla dziedziny fizyki budowlanej.

 

Zdjęcia ilustracyjne z konstrukcji wszystkich warstw składowych podłogi można obejrzeć w Fotogalerii.

Informacje techniczne o Podłogach SIRCONTEC można znaleźć poniżej w części Dokumenty do pobrania albo w sekcji Katalog.
 
Uwaga:
Dla wszystkich podłóg obowiązuje, że warstwa pianobetonu PBG powinna być zawsze oddzielona od muru paskiem elastycznym i powinna być realizowana na grubości przynajmniej 10 mm powyżej górnej warstwy rurek instalacyjnych. Oddzielenie paskiem elastycznym chroni przed przenikaniem wilgoci technologicznej z pianobetonu do muru i pomaga też w tłumieniu hałasu.

 

Dokumenty do pobrania:


1_Akustyczne_podłogi.pdf
1_Akustyczne_podłogi.ppsx
2_Konstrukcje_podłogowe.pdf
2_Konstrukcje_podłogowe.ppsx
2_VyrWarstPodlah_PorMat_PL.pdf
3_IzoKroHluku_PorMat_PL.pdf
Instr_0800_Podlogy_wilgo_PBG.pdf
Instr_0802_Minimalne_grubosci.pdf
KT_207_Akustyka_EKM_1006.pdf
KT_210_Wyb_Skl.pdf
KT_Podlogi.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010