Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST

Styrobeton jest podobnie jak pianobeton znany już dłuższy czas. Jest produkowany jako mieszanka o konsystencji papki, która potrafi utrzymać pożądany kształt.
Główną dziedziną wykorzystania jest konstrukcja warstw spadkowych dachów, ewentualnie warstw wyrównujących dachów skośnych z kątem nie przekraczającym 15°, wyposażonych w pokrycie o przekroju trapezowym albo falowym.
Ze względu na niską gęstość styrobetonu generalnie nie jest konieczne przy rekonstrukcji płaskiego dachu zrywanie już istniejących warstw.

Przy wykonywaniu warstw spadowych płaskich dachów należy kombinować styrobeton ze styropianem płytowym dzięki czemu osiąga się obniżenie obciążenia płaskiej płyty dachowej i podniesienie izolacji cieplnej całej konstrukcji dachowej.

Styrobeton produkowany i transportowany za pomocą maszyn SIRCONTEC należy na budowie stosować w przedziale temperatur od +5 do 30°C. Przy temperaturach powyżej 25°C powierzchnię należy nawilżać albo zastosować na nią substancję z asortymentu SIRCONTEC.

Urządzeniami Sircontec można pompować do wysokości ponad 60 m.

Do produkcji styrobetonu SIRCONTEC można użyć również odpadu styrobetonu po recyklowaniu (kruszonka) z rozmiarami ziarna do 5 mm. Użycie pereł EPS jest rzadkie ze względu na ich cenę.
PsB produkowane i transportowane za pomocą maszyn Sircontec można stosować w grubościach do 1000 mm w jednej warstwie.
W warstwie PsB można po utwardzeniu znaleźć pęknięcia ze skurczenia, które ze względu na jego funkcję w konstrukcji nie są jego wadą.

Stosowanie konkretnych typów styrobetonów SIRCONTEC PsB według temperatury otoczenia i konstrukcji w miejscu zastosowania oraz zdolności do tworzenia nachylenia:


PsB 40 należy do często używanych styrobetonów, głównie dzięki jego bardzo korzystnej cenie. SIRCONTEC poleca jego używanie głównie do wytworzenia warstw wypełniających różnych otworów i warstw podkładowych spadkowych w okresie, kiedy temperatura otoczenia i podłoża osiąga wartości powyżej +15°C.
W porównaniu z modyfikacją PsB 50 ma wolniejszy przebieg tężenia, w wyniku czego montaż następnych warstw jest możliwy po max. 72 godz. od nalania.

PsB 50 jest często używanym styrobetonem, głównie dzięki jego bardzo korzystnemu stosunkowi cena/właściwości użytkowe. SIRCONTEC poleca stosowanie go głównie do konstrukcji warstw spadowych płaskich dachów pod warstwy swobodnie ułożone, kotwiczone obciążeniem z góry.
Grubość minimalna PsB 50 nad warstwą styropianu płytowego nie powinna być mniejsza niż 100 mm i powinna być wzmocniona siatką KARI.
W porównaniu z modyfikacją PsB 40 ma szybszy przebieg tężenia a wytrzymałość umożliwiającą chodzenie osiąga już po 36 godz. od nalania.
W PsB 50 nie zaleca się umieszczać mechanicznych kotwic warstwy wykończeniowej.

PsB 60 należy do często stosowanych styrobetonów. SIRCONTEC poleca jego używanie głównie do konstrukcji warstw spadkowych płaskich dachów, przeznaczonych do bezpośredniego zgrzewania warstwy wykończeniowej. Należy kombinować PsB 40 jako podłoże i górną warstwę z PsB 60, ewentualnie zamienić warstwę podłoża PsB 40 ze styropianem płytowym. Minimalna grubość PsB 60 nad warstwą styropianu płytowego nie powinna być mniejsza niż 100 mm i powinna być wzmocniona siatką KARI.
W porównaniu z modyfikacją PsB 50 ma szybszy przebieg tężenia, w wyniku czego ostrożne chodzenie po powierzchni jest możliwe już po 24 godzinach od nalania.
W PsB 60 nie zaleca się umieszczać mechanicznych kotwic warstwy wykończeniowej.
Penetrację pod pasy bitumiczne papy można położyć bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię PsB 60 a następnie zgrzewać folie hydroizolacyjne.

SIRCONTEC poleca przy zgrzewaniu podkładowego pasu papy utworzyć szczelinę mikrowentylacyją, łączącą z otoczeniem, a po zgrzaniu pasa powierzchniowego obciążyć go.

 

 

 Tabela użycia modyfikacji PsB:

 

PsB
40
50
60
Temperatura przy zastosowaniu
°C
powyżej +15
powyżej +8
powyżej +5
Wytrzymałość pozwalająca na chodzenie przy 20°C
godz.
maks. 72
maks. 36
maks. 24
Min. / maks. aplikacyjna grubość materiału PsB
mm
60/1000
55/1000
50/1000
Zdolność do tworzenia nachylenia do
%
2
5
10
Wysokość podawania pompami SIRCONTEC
m
80


Wartości wytrzymałości na ściskanie i czas osiągnięcia wytrzymałości, pozwalającej na chodzenie, są osiągane przy temperaturze podłoża i atmosfery 20°C. Niższa temperatura może spowodować przedłużenie tego czasu i wolniejsze uzyskiwanie wytrzymałości końcowej.

Dane techniczne najczęściej stosowanych styrobetonów SIRCONTEC PsB:

 

PsB
40
50
60
Waga objętościowa po 28 dniach
kg/m3
380 - 450
450 - 550
550 - 650
Naturalna wilgotność (% wagowo )
%
8 – 12
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach / 20°C
MPa
0,5
0,8
1,1
Współczynnik cieplnej przewodzenia suchego materiału λ
W/mK
od 0,10
od 0,12
od 0,14
Odporność na ogień
klasa
B1 – trudno palne
Dane techniczne są ważne dla PsB, wyprodukowanych z cementu klasy CEM II 32,5R.
Przy aplikacji powłok wykończeniowych na warstwę PsB należy wziąć pod uwagę wymagania fizyki budowlanej płaszcza dachowego.

Zdjęcia ilustracyjne na temat styrobeton można obejrzeć w Fotogalerii.

Informacje o urządzeniu do produkcji i transportu betonów lekkich można znaleźć tu.

Dokładniejsze informacje techniczne o modyfikacjach styrobetonów SIRCONTEC można znaleźć w (karcie technicznej) TL Nr 125 albo w sekcji Do pobrania.
Informacje ogólne o betonach lekkich można znaleźć tu.

Dokumenty do pobrania:


Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_Styrobeton_PL.pdf
DS_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
KT_015 M1000_Mieszadło.pdf
KT_110_Warunk_prod.pdf
KT_111_Wyposaż_uzup.pdf
KT_125_PsB_40-60.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010