Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Spadkowe i wyrównujące warstwy dachów są dzisiaj już sprawdzonym sposobem wydajnego wykorzystania betonów lekkich SIRCONTEC
W połączeniu z izolacjami termalnymi w konstrukcjach dachowych sprawdziły się ich zalety i dziś pomyślnie zastępują w przeszłości stosowane szlakowe betony, betony perlitowe, ewentualnie różne zasypy.
Ich głównymi zaletami są:
  -  korzystna cena warstwy spadkowej
  -  duża wydajność realizacji
  -  niskie obciążenie konstrukcji nośnej
  -  korzystne budowlano-fizyczne właściwości  pokrycia dachowego
  -  łatwo osiągalna wysokość podawania
  -  wiązana i stabilna konstrukcja
Tu opisany sposób konstrukcji warstwy spakdowej i termoizolacyjnej jest wyjątkowo korzystny dla stosowania przy rekonstrukcjach dachów, gdyż zwykle nie ma konieczności demontowania istniejących warstw przerabianego dachu.
Dla konstrukcji warstw dachów płaskich jest zwykle stosowany styrobeton PsB 50, którym są zwykle wykonywane pochylenia do 3 %.
Chociaż Betony lekkie, stosowane w dachach, posiadają wyraźne właściwości termoizolacyjne, polecamy dla osiągnięcia pożądanej izolacji cieplnej zastosować płytowy styropian z gęstością min 30 kg/m3. Umieszcza się z reguły pod warstwę PsB 50.
Minimalna grubość PsB 50 nad płytowym styropianem nie powinna nigdy być mniejsza niż 100 mm.

Mechanicznego kotwiczenia warstwy wykończeniowej z umieszczeniem kotwicy w PsB 50 nie zalecamy. W przypadku konieczności zastosowania tego sposobu kotwiczenia, jest wskazane na warstwę PsB 50 położyć warstwę betonowej mazaniny o potrzebnej grubości albo mechaniczną kotwicę umocować dopiero w płycie nośnej dachu. 
Przy "klasycznej" kolejności warstw (nie "odwrócony" dach ) najbardziej odpowiednie jest  umieszczenie warstwy  termoizolacyjnej pod warstwę betonu lekkiego SIRCONTEC. Płytowy styropian znajduje się w tym przypadku w środowisku o stabilnej temperaturze bez  wahań temperatur i jest  chroniony przed ozonem i promieniowaniem UV.
Grubość warstwy betonu lekkiego SIRCONTEC w tym przypadku nie powinna spaść  poniżej 100 mm.
Bardzo ekonomicznym sposobem sanacji pochyłego dachu  (usunięcie przeciekania) z pochyłością do 15° z pokryciem, tworzonym przez blachę trapezową albo falowany eternit, jest wykorzystanie istniejącego pokrycia jako deskowania straconego dla warstwy PsB 60. To wyrówna podkład do płaszczyzny i umożliwi realizację warstwy wykończeniowej.
Przy tym wykorzystaniu PsB 60 jest zalecane użycie siatkowania na całej powierzchni warstwy PsB 60 siatką KARI mechanicznie kotwiczoną na podłożu.
Grubość PsB 60 i typ siatki KARI projektuje statyk razem z fizykiem budowlanym.
Cała warstwa składowa dachu czy to przebudowanego albo nowo wybudowanego, powinna zawsze być projektowana przez inżynierów budowlanych, autoryzowanych dla dziedziny fizyki budowlanej i statyki.
 
Zdjęcia ilustracyjne z konstrukcji warstw składowych płaskiego dachu można obejrzeć w Fotogalerii.
 

Dokumenty do pobrania:


DS_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
KT_125_PsB_40-60.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010