Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Produkowane na urządzeniach produkcji spółki SIRCONTEC i według jej instrukcji należą do grupy porowatych betonów z usztywnieniem naturalnym (bez potrzeby autoklawu).
Dzielą się na dwa podstawowe typy. Beton Lekki produkowany na bazie piany technicznej - Pianobeton  i produkowany na bazie cząstek styropianowych - Styrobeton .

Z punktu widzenia właściwości fizyczno-technicznych, takich jak wytrzymałość na ściskanie, przewodzenie ciepła, nasiąkliwość, zapalność, odporność na mróz,  oba gatunki są przy tej samej gęstości w pełni porównywalne.
Z punktu widzenia właściwości technologicznych każdy gatunek ma swoje plusy, które w efekcie decydują o ich wykorzystaniu – wypełnienie szczelin na budowie, albo pod ziemią, wyrównanie podkładu, lekka warstwa spadowa płaskiego dachu itd.

Pianobeton (PBG) SIRCONTEC z reguły zachowuje się jak płyn, doskonale wypełniający jakąkolwiek nierówność, umożliwiający wiązane – stabilne wyrównanie i opracowanie takie, jak przy powłokach samoniwelujących.

Styrobeton (PsB) SIRCONTEC jest z reguły produkowany jako gęsta papka, umożliwiająca tworzenie warstw spadowych płaskich dachów.

SIRCONTEC specjalizuje się w betonach lekkich o gęstości do 800 kg/m3 z wytrzymałością na ściskanie do 2 MPa po 28 dniach.

W celu wykazania zgodności dla Betonów lekkich (BL) SIRCONTEC jest stosowany system IV, tj. próba potwierdzająca, przy której firma aplikacyjna dowodzi zgodności właściwości wyprodukowanego lekkiego betonu SIRCONTEC z właściwościami wpisanymi w odpowiedniej  Karcie technicznej. Przy próbie potwierdzającej jest mierzona wartość gęstości i wytrzymałość na ściskanie.
 
Zdjęcia ilustracyjne z wykorzystania Betonów lekkich SIRCONTEC można obejrzeć w Fotogalerii.

Informacje o unikalnym urządzeniu do produkcji i transportu betonów lekkich można znaleźć tu.

Konkretne informacje techniczne o Betonach lekkich SIRCONTEC można znaleźć poniżej w odpowiednich kartach technicznych.
 
Informacje o pianobetonach można znaleźć w sekcji Pianobetony PBG a o styrobetonach można przeczytać w sekcji Styrobetony  PsB.

Dokumenty do pobrania:


Aprobata_Tech ITB_AT-15-8124/2009 Aneks_1.pdf
Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_SIRCONTEC_PL.pdf
DS_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
DS_135_PBG_50-60 Roofs.pdf
DS_137_PBG_25-60 Floors.pdf
DS_145_PBG_20-55 Geotechnical App.pdf
DS_147_PBG_50-50X Industry Floors.pdf
KT_110_Warunk_prod.pdf
KT_111_Wyposaż_uzup.pdf
KT_115_PBG_35-50.pdf
KT_125_PsB_40-60.pdf
KT_Wstep.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010